В судії автор циклу політичних етюдів - Костянтин Матвієнко та його співавтор в цьому етюді - доктор історичних наук пан Ігор Туров. Спільна творча робота присвячена аналізу «розхристаного» стану України на 26-му році Незалежності.

 

К.Матвієнко: до 26-ї річниці Незалежності Україна підійшла в досить розхристаному стані. З одного боку вичерпані всі  інфраструктурні та, навіть, організаційні ресурси, які ще були в країні завдяки УРСР. З іншого боку ми бачимо зараз інституційний вакуум - розчинення пластів влади у невідомій субстанції. Ви, як історик, як людина, яка професійно займається політичними дослідженнями, що можете сказати про цей стан: чи він природній, чи він надовго?

 

І.Туров: він достатньо природній і сподіваюсь, що він, звичайно, минеться, але історичні дослідження свідчать про те, що певні моделі побудови суспільства, вони достатньо тривало живуть, коли вже зникли історичні умови, що їх породили.

На теренах України достатньо довго існували такі моделі побудови суспільства, як імперія (за часів панування Російська та Австро-Угорська імперії) та шляхетська республіка.

Українське суспільство досить вдало долає модель імперії, але в ньому запанувала модель шляхетської республіки, яка існувала в Речі Посполитій у 16-17 - му сторіччях і розповсюджувалася на теренах України. Шляхетська республіка має певні переваги над автократією, але це проблемна модель, яка свого часу призвела до загибелі власної держави. В Речі Посполитій обирався парламент і все було демократично, але обиралася лише одна верства, яка все робила виключно собі на користь. І це призвело до зубожіння, до ослаблення держави і врешті-решт до розподілу країни більш сильними сусідами. В першу чергу шляхетська республіка займалася перерозподілом всіх ресурсів країни на користь однієї верстви.

Були знищені міста, до зубожіння доведене селянство, а шляхта потопала в розкоші, навіть у зайвій розкоші. Такий стиль життя дуже швидко призвів країну до катастрофи.

 

К.Матвієнко: Тобто наші оці «понти», оці Мерседеси та Лексуси під «хрущівками», таке вже було в історії.

 

І.Туров: таке вже було в історії і на превеликий жаль, історія так би мовити фантомна: старі моделі вичавлюються дуже повільно. Добре Європі, де ще у 140му сторіччі запровадився парламентський лад, а у нас інкорнується шляхетська республіка, яка живе не тільки в головах пануючих верств, а й у свідомості людей, як ідеальна система...