1478 Народився Томас Мор,

англійський гуманіст, письменник, державний діяч (страчений 1535 року).

 

1483 Український вчений Юрій Дрогобич (1450-1494)

у Римі в Ехуаріуса Зільбера видав книгу "Прогностична оцінка поточного 1483 року", яка стала першою, серед відомих нині, друкованою книгою українського автора.

 

1578 Народився (день точно не визначений) Касiян Сакович,

український письменник-полемiст, автор панегiричного "Вiрша на жалiсний погреб козацького гетьмана Петра Сагайдачного".

 

1804 Народився Микола Маркевич,

український енциклопедист, iсторик, поет i етнограф, автор "Iсторiї Малоросiї" (у 5 томах; 1842-1843). Займався дослідницькою роботою, збирав історичні документи Козацької Доби з метою створення першого українського енциклопедичного словника, в якому, на переконання автора, мав би любий українець та кожна українка знайти історичні, географічні, статистичні дані про Україну, біографії видатних осіб українського народу. Протягом 10 років він створив більше 100 тисяч статей для енциклопедичного словника, систематизувавши їх в алфавітному порядку в 30-ти величезних зошитах. Обсяг його роботи підготовлений до публікації становив 11 томів по 600 сторінок кожна книга. Але тому, що у виданні "Энциклопедическій лексиконъ" брали участь деякі "вчені особи Російської імперії", котрі назвали окремі його українські книжки, опубліковані в 1836 р. в Москві "Большой исторический, мифологический, статистический и литературный словарь Российского государства", то він припинив роботу над словником, пізніше жалкував через втрачену можливість публікування. Він писав Жуковському, що став сивим пишучи свій словник і зовсім посивіє його переписуючи, але видати всеодно не може без дозволу російського уряду.


Після публікації історичної праці "История Малороссии" майже 15 років не з'явилося жодної друкованої праці Миколи Маркевича. З 1850 року він почав тяжко хворіти. Друкувати його праці знову почали лише після смерті імператора Миколи І. Долучився Маркевич до укладання українського словника, куди увійшло 45 тисяч слів, прислів'я, приказки, казки, пісні, старовинні універсали, листи, літописи, історичні акти. Протягом життя дослідник став також відомим колекціонером старовинних історичних документів. Він створив у Турівці історичний архів із рідкісними стародруками, історичними манускриптами, гетьманськими універсалами, листами видатних діячів України, етнографічними конспектами, де домінувала частка оригіналів, що сягала кінця XVI століття.

 

1906 Сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди

(замість коду CQD, який раніше використовували на суднах).

 

1942 Вiдбувся перший Собор єпископiв УАПЦ у місті Пiнську,

започаткувавши вiдродження УАПЦ.

 

1992 В голландському місті Маастріхт міністри закордонних справ, економіки та фінансів країн - членів ЄЕС підписали "Договір про Європейський Союз",

який передбачав трансформацію ЄЕС в новий економічний, валютний, а у перспективі і політичний Європейський Союз.


Світлана Мормель
Олекса Янів