Хибна політика дешевої робочої сили та примітивна сировина модель економіки в Україні призвели до масової трудової міграції. За даними експертів Міжнародної організації праці більше 8 млн громадян України перебувають на заробітках за кордоном!

Серед основних внутрішніх причин трудової міграції українських громадян є низький рівень заробітної плати, поширення бідності серед тих, що працюють, незадовільний попит на кваліфіковану робочу силу на національному ринку праці.

 

Показники заробітної плати в Україні є занадто низькими, про що свідчать середні почасові витрати на робочу силу в європейських країнах і в Україні (див.таблицю). Такі показники негативно впливають на розвиток ринку праці, зумовлюють його тінізацію, посилюючи мотивацію до трудової міграції з України.

З таблиці видно, що почасові витрати на робочу силу в європейських країнах багаторазово вищі, ніж в Україні. Так, наприклад, у 2017 році в 28 країнах ЄС вони вище в 16 разів, в 19 країнах ЄС - в 18 разів. Найнижчі витрати в Болгарії майже в три рази перевищують українські, найвищі в Норвегії - більш ніж в 30 разів. У колишніх соціалістичних країнах, таких як Литва і Латвія цей показник вище майже в 5 разів,Польщі - в 5,6 разів...

 

Проте, причина трудової міграції не лише в низьких зарплатах в порівнянні з країнами ЄС. Одна з головних причин виїзду людей з країни - деструктивна емоційна атмосфера в суспільстві. Люди деморалізовані тим, що відбувається: витрати ростуть, а трудові доходи залишаються на низькому рівні.

Міграція з України пов'язана також з погіршенням економічної ситуації - росте безробіття, знищується малий і середній бізнес, падає промислове виробництво, відбувається девальвація гривні.

 

Зверніть увагу, що НОВА СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА Юлії Тимошенко передбачає створення нових сучасних робочих місць та поступове за декілька років збільшення зарплат українців до рівня Польщі (не менш 1000 Євро)!

 

Світлина від Андрія Павловського.

 

Джерела:

Розрахунки доктора економічних наук Кулікова Г.Т., а також Labour costs annual data - NACE Rev. 2 [Електронний ресурс]: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/printTable.do...
Статистичний щорічник України за 2017 рік / Державна служба статистики України. За ред. І. Є. Вернера. - К., 2018. - 610 с. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (С. 231)

 

Андрій Павловський