Блогер Viktor Garbar: З перехоплення майора ФСБ Хрюна Маржова Аґєнт "Краснов" - Центру, тчк. докладиваю: разработан і тайно внєсьон законопроект «О внєсєніі ізмєнєній і дополнєній к рєґламєнту Вєрховноґо Совєта», зпт., реґламєнт будєт дополнєн слєдующімі пунктамі:

 

-обязать прєдсєдатєльствующєґо на засєданіі Вєрховноґо Совєта ставіть на ґолосованіє прєдложенія большинства до їх прінятія;

 

-разрєшить прєдсєдатєльствующєму на засєданіі Вєрховноґо Совєта нє ставіть на ґолосованіє прєдложенія опозіціі, не согласованиє з руководством большенства;

 

- обязать дєпутатов ат опозіціі не покідать своіх рабочіх мєст на протяженіі всеґо плєнарноґо засєданія, нарушитєлєй расстрєлівать на мєстє;

 

-разрєшить депутатм от большинства ґолосовать нє пєрсонально с разрєшєнія руководства;

 

-прєдсєдатєльствующєму на засєданіі Вєрховноґо Совєта нє прєпятствовать непєрсональному ґолосованію депутатов ат опазиціі.